About
Terug naar artikelen Gepost op: 3 Nov, 2020

De vierde industriële revolutie

De term ‘’vierde industriële revolutie’’ wordt steeds meer gebruikt, in dit artikel lees je alles wat je moet weten over deze nieuwe revolutie

We staan nog maar net aan het einde van de derde industriële revolutie, en de vierde begint al in volle vaart. Een nieuwe aangrijpende revolutie is begonnen. De internationale term gebruikt hiervoor is de ‘’vierde industriële revolutie’’, in dit artikel lees je wat deze revolutie ons brengt en hoe wij samen tot dit punt zijn gekomen.

Een stukje geschiedenis

Een industriële revolutie is kort samengevat een grootschalige vervanging van handarbeid in automatische en mechanische processen. Gepaard met veranderingen in de maatschappij en invloed op de sociale omgang. De industriële revolutie is een algemene term en geven wij rangtelwoorden wanneer er doorbraken zijn en een nieuwe periode aanbreekt binnen deze algehele revolutie. Momenteel zitten we aan het begin van nummer vier. Om de vierde te kunnen begrijpen is het handig om te weten hoe deze überhaupt tot stand is gekomen.

-De eerste industriële revolutie

Officieel begon de allereerste industriële revolutie rond 1750 in Engeland echter kwam hij pas echt opgang begin negentiende eeuw nadat de revolutie zich verspreide naar de rest van Europa. De eerste revolutie veranderde het dagelijkse leven drastisch en zorgde voor een demografische transitie. Het fabriekssysteem betekende een nieuwe ongekende manier van werken voor de onwetende mensen. Deze revolutie was het grondwerk van alle revoluties die nog zouden komen. De voortgang gemaakt in deze revolutie zorgde voor een hoog sterftecijfer en ongezonde leefomstandigheden in grote steden.

Helaas was dit noodzakelijk voor de steeds groter wordende vraag voor textiel en grondstoffen. De textielindustrie was grote veroorzaker van dit fenomeen echter was de stoommachine met dikke rookwolken, het symbool en het eerste wat bij je opkomt bij het denken aan de industriële revolutie. Ook werd er naast nieuwe industrieën zoals transport via stoomtreinen ook een geheel nieuwe arbeidersklasse gecreëerd door het gevolg van urbanisatie. Toen mensen massaal mensen naar de steden trokken verschenen een soort krottenwijken die je nu alleen vindt in voornamelijk derde wereldlanden, iets waar ik later nog op terugkom.

Veel mensen waren uiteraard ook tegen de industrialisatie door het lage loon en machines die het werk sneller deden dan mensen waardoor ze overbodig werden en uit de markt waren gedrongen. Tijdens de revolutie zijn er verscheidene bewegingen geweest in verschillende landen die machines vernielden in de hoop deze revolutie tegen te gaan echter waren alle pogingen tevergeefs en werden daders zwaar gestraft. De industriële revolutie was namelijk van belang voor het verder ontwikkelen van diens land en een hoger internationaal imago. 

Locomotieven

-De tweede industriële revolutie

Einde 19e eeuw kwam de tweede industriële revolutie op gang en dit wordt ook wel de technologische revolutie genoemd. Kenmerken hiervan zijn elektriciteit, massaproductie en productielijnen. Dit maakte grootschalige productie van wapens mogelijk voor de (wereld)oorlogen en zorgde voor veel en vooral snelle innovaties in technologieën op alle gebieden waaronder communicatie en de olie-industrie. 

Kenmerkend voor deze periode is de gloeilamp van Thomas Edison die in 1879 de eerste werkende gloeilamp ontwikkelde echter was hij niet de bedenker van de gloeilamp die werd namelijk al bedacht 1806 door Sir Humphry Davy, een Brits scheikundige.gloeilamp

Een probleem dat de tweede revolutie met zich meebracht was de ‘’Great Divergence’’ oftewel grote kloof. Dit betekent letterlijk het uit elkaar groeien van samenlevingen die wel of niet industrialiseerde in de negentiende eeuw en is een belangrijke oorzaak van de economische ongelijkheid in de wereld. De economische groei werd tot de 18e eeuw voornamelijk bepaald door bevolkingsgroei waardoor de welvaart nauwelijks steeg, De tweede industriële revolutie bracht hier verandering in voor veel westerse landen.

GPD per capita

-De derde industriële revolutie

Deze revolutie gaat over de snelle en geavanceerde ontwikkeling van internettechnologie, automatisering, apparaten en onze energiehuishouding. De bedenker van deze term is Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. Vanaf de jaren 1950 werd het met de computer mogelijk om informatie bijna overal ter wereld te raadplegen. Dit konden bedrijven gebruiken om te globaliseren door de efficiënte manier van deze nieuwe vorm van communicatie. Big data is de brandstof voor deze revolutie. Apparaten die verbonden zijn via het internet, maken het mogelijk om de economie en de samenleving efficiënter, zuiniger en duurzamer en in het algemeen beter te laten functioneren.

Deze revolutie levert wederom meer banen gepaard met nieuwe ondernemingen. Een groot verschil is echter dat er nu schone energiebronnen worden gebruikt of op wordt geïnnoveerd i.p.v. grootschalig fossiele brandstoffen zoals in de eerste en tweede revolutie. Bedrijven gespecialiseerd in energievoorziening breken door en zoals wij al hebben meegemaakt komen er bijvoorbeeld volledig elektrische auto’s en fietsen op de markt.

Veelal wordt het ook wel de digitale revolutie genoemd vanwege de doorbraken op het gebied van communicatie en het ontwikkelen van de diensteneconomie en informatieproviders, waarbij het verkrijgen van informatie belangrijker is geworden dan pure productie. Een perfect voorbeeld hiervan is natuurlijk de welbekende zoekgigant Google.

De oude industrieën worden momenteel vervangen of worden gevorderd doormiddel van nieuwe technologie, iets wat goed zichtbaar is vandaag de dag. Milieu en klimaat is nog nooit zo belangrijk geweest en daar speelt de nieuwe industrie op in. Naast dit heeft deze revolutie er ook voor gezorgd dat de ruimtevaart mogelijk. Dit leidde tot baanbrekende innovaties zoals het bellen op de mobiel waarop jij misschien nu dit artikel leest!

tandwielen

Nederland en de industriële revolutie

In Nederland kwamen de eerste en tweede industriële industrie relatief langzaam op gang, pas rond 1850 om precies te zijn. Een eeuw later dan Engeland en zelfs een halve eeuw na België. Hoe kan het dan dat de revolutie zo laat in Nederland begon?

Nederland en België hoorden begin 18e eeuw nog bij elkaar en vormden samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het gebied wat wij nu Nederland noemen werkten de meeste mensen in de landbouw en er waren zoals iedereen weet veel water & wind molens. België was een meer geïndustrialiseerd gebied. In 1930 werd België onafhankelijk en ontstonden twee aparte landen. Nederland ging door met de landbouw en industrialiseerde België verder.

Naast deze reden is er ook het feit dat Nederland steenkool te kort had. Enkel in het zuiden van Limburg waren kolenmijnen te vinden. Steenkool was nodig om de stoommachines te laten werken en het duur om kolen te importeren vanuit het buitenland. Aan het einde van de 19e eeuw was de revolutie wel volledig overgewaaid en vandaag de dag zijn wij zelfs één van de hoofdspelers in de nieuwe industriële revolutie.

Het begin van de nieuwe industriële revolutie

Sinds wanneer?

Gister, vandaag of morgen? Wanneer is of was de vierde industriële revolutie precies begonnen? Daar zijn de meningen over verdeeld aangezien deze revolutie de derde direct overlapt op alle gebieden maar dat er iets nieuws is begonnen, is geen twijfel over mogelijk.

Een doorbraak in technologie en ontwikkeling markeren vaak het begin van een nieuw tijdperk. Dit is zeker het geval als we kijken naar de laatste ontwikkelen in de maatschappij/markt. Technologieën ontwikkelen zich exponentieel i.p.v. lineair en raken steeds meer verbonden. Het onderscheid tussen industrieën vervaagt. Iedereen is in een korte tijd met elkaar verbonden geraakt in de wereld.

verbonden wereld

 Sectoren verdwijnen

Het begin van deze revolutie zal door velen gemerkt worden op hun werkplek. Zo zullen er complete sectoren en de daarbij horende functies verdwijnen. Het World Economic Forum (WEF) schat het wereldwijde banenverlies ten gevolge van de vierde industriële revolutie op 7,1 miljoen in 2020. Het merendeel (ruim twee derde) van het banenverlies zal plaats vinden in de kantoor en administratieve sector waaronder banken. Dit komt doordat de consument bank en verzekeringszaken makkelijk online kan regelen en veel bankmedewerkers overbodig maakt.

Het WEF heeft ook geconstateerd dat het banenverlies verwachting vrouwen meer dan mannen treft, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in administratieve functies en juist ondervertegenwoordigd in functies die meer nodig zijn. Mannen zien er gemiddeld één baan bijkomen en vier verdwijnen, vrouwen zien er op één extra baan maar liefst twintig verdwijnen.

De logistieke sector ontsnapt de revolutie niet en wordt zwaar getroffen. Ruim de helft van de logistieke bedrijven (in Nederland) verwacht dat de vierde industriële revolutie tot minder werkgelegenheid in de sector leidt. Dit zijn een paar bedreigingen die momenteel spelen: drones, zelfrijdende vracht- en bestelwagens en mogelijk consumenten die thuis producten printen i.p.v. ze te bestellen bij een fabrikant.

Exponentiële groei

Waar het in de derde industriële revolutie ging om digitalisering, gaat het nu om de combinatie van ideeën uit verschillende industrieën. Niemand weet hoe snel deze revolutie gaat maar dat er vaart in zit is wel een feit. Industrieën kunnen elkaar verbeteren omdat ze voor het eerst in de geschiedenis gecombineerd kunnen worden. Dit betekent dat er nieuwe innovaties en concepten in rap tempo worden ontwikkeld tot op het punt dat we kunnen spreken van een vijfde revolutie.

expotienele groei

Gaat het echt zo snel of zijn we te optimistisch? De waarheid ligt in het midden, want het verschilt per industrie. Hoewel exponentiële groei zich voordoet bij technologie, ontwikkelen menselijke capaciteiten zich niet in gelijke tred mee. Denk aan het verlies van bewustzijn bij piloten of astronauten door een te grote hoeveelheid aan g-kracht. Bij een grote snelheid in dezelfde richting stroomt het bloed uit de hersenen en zodoende verliezen mensen bewustzijn. Dus bijvoorbeeld de menselijke capaciteiten om met g-kracht om te gaan beperken al lange tijd de mogelijkheden om alle aanwezige technologie volledig te benutten.

Sociale verandering

Zoals de voorgangers zal ook deze revolutie veel verandering brengen in hoe de maatschappij werkt en hoe wij daar mee omgaan. Zowel positieve als negatieve veranderingen gaan plaats vinden, iets waar we als individu weinig aan kunnen doen.

Meer verbonden of verdeeldheid?

In een Utopia kunnen we nieuwe technologieën gebruiken om meer verbonden te worden. Technologieën waarmee we verschillen tussen mensen kunnen verkleinen en meer begrip creëren voor mensen uit andere culturen en andere sociale klassen. Kort samengevat een maatschappij met meer samenhang maken. Dit is echter helaas geen ideale wereld. Van nieuwe technologieën kan ook makkelijk misbruik worden gemaakt. Het tempo waarmee informatie en ideeën zich verspreiden bieden mogelijkheden aan kwaadaardige individuen en groepen om hun extreme gedachtegoed te verspreiden die de samenleven juist meer zal verdelen.

Spanningen & media

Indien er een nieuwe economie ontstaat waarin de ongelijkheid tussen mensen toeneemt heeft dit zware gevolgen voor de sociale spanningen binnen de huidige maatschappij. Aandeelhouders en investeerders zullen ongetwijfeld het meer profiteren van de revolutie aangezien zij afhankelijk zijn van kapitaal i.p.v. werk. Technologie is de belangrijkste reden dat inkomens zijn gestagneerd of verminderd voor een groot aantal mensen, die behoren tot de meest technologisch geavanceerde landen. Meer en meer is er vraag naar hoogopgeleide mensen met de toebehorende kwaliteiten terwijl de vraag naar werk die momenteel voornamelijk laagopgeleiden mensen doen daalt. Dit is gelukkig slechts een hypothese.

Hoe ziet die toekomst er nu precies uit? Is er straks nog werk voor ons? Is er straks nog werk voor onze kinderen? Die vragen hoor je constant, aangewakkerd door sociale media en de snelle ontwikkeling van onze maatschappij. Als er een economie voortkomt uit de revolutie die alleen welvaart brengt aan een kleine groep mensen, dan zal dat ongetwijfeld leiden tot wanorde. Versterkt door het eenzijdige media platformen, die zich in de komende jaren probeert veilig te stellen. De manier waarop we in de nabije toekomst omgaan met het delen van informatie of de manier waarop we leren en communiceren, zal ongekend zijn.

Privacyprivacy

Privacy is belangrijk voor iedereen en in een wereld die overgenomen wordt door grote tech-bedrijven speelt bescherming van privacy een steeds grotere rol. In de komende jaren zal het ongetwijfeld steeds lastiger worden om te beheren wat je privé wilt houden en wat openbaar mag zijn. Nieuwe technologieën bieden overheden en bedrijven meerdere mogelijkhijden om aan jou of elkaars gegevens te komen.

Productie

Automatisch

Wat geautomatiseerd kan zijn, wordt geautomatiseerd. Dat is ook kort samengevat wat er in de vierde industriële revolutie zal gebeuren. Machines maken mensen overbodig. Maar wat voor werk gaan wij doen dan? Een goed voorbeeld is wat ik momenteel aan het doen ben. Artikelen maken en marketing! Een systeem zal nooit zelf een artikel kunnen genereren en weet ook niet hoe je de mensen persoonlijk moet aanspreken zoals ik nu doe. Een systeem helpt natuurlijk wel weer met het controleren van de spelling en de opmaak.

smart home

De marketingsector zal nooit volledig worden overgenomen door robots/systemen omdat zij niet 100% op de psychologie van mensen kunnen spelen. Vergeet niet dat ook de robots en systemen zelf gemarket moeten worden. Op internationale conferenties zullen er nooit robots aanwezig zijn of in de rechtbank. Zo zijn er nog meerdere voorbeelden. Een toekomst waar robots gelijk staan aan mensen qua psychologische capaciteiten zal helaas nooit bestaan echter zijn er wel constant pogingen om dit zo goed mogelijk te nabootsen. Dit soort robots worden humanoids genoemd.

Duurzaam

Alles wordt elastischer en duurzamer. Consumentbeleving en dienstverlening worden de norm. De vierde industriële revolutie laat ons nieuwe vormen van samenwerking ontdekken doormiddel van nieuwe platformen en businessmodellen. Dat betekent dat we anders over talent, cultuur en organisatiestructuren gaan nadenken. De manier waarop we zakendoen verandert compleet. Op welke manier dat weet nog niemand. Iedereen streeft tegenwoordig naar een duurzamere wereld en deze revolutie zal ons de benodigde tools bieden.

Nieuw proces

Producten die worden gemaakt zonder enige hulp van een mensen hand zal steeds normaler worden. In zo genoemde slimme fabrieken kunnen machines en producten met elkaar communiceren. Samen maken ze een autonoom productieproces. Massaproductie is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dit maakt bedrijven flexibel en zorgt ervoor dat zij snel kunnen inspringen op de nieuwste marktontwikkelingen.

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus wordt veel korter. Dat is een feit. Producten worden voor de consument op maat gemaakt tegen betaalbare prijzen. Producten zullen met tempo van de introductie naar de volwassen fase gaan vanwege de snelle afname door consumenten. Door constant nieuwe innovaties op de markt zullen producten ook sneller vergrijzen. Dit zal zorgen voor grote prijs verschillen op de markt. Alleen de allerrijkste kunnen later de nieuwste smartphone in hun handen hebben mocht het nog die naam hebben. Een ander goed voorbeeld is de accu van elektrische auto’s/fietsen die constant verbeterd wordt. Iedereen wilt natuurlijk het beste op de markt echter zijn de prijzen nog af te wachten. De productlevenscyclus wordt vaak verlengt omdat het gerenoveerde product te duur is en daarom de consument toch het eerder uitgebrachte product kiest.

De consument

Consumenten beleving

Waar vraag is, is aanbod. Door middel van social media en dataverzamelingstechnieken, wordt het een stuk makkelijker om consumentengedrag te begrijpen en op in te spelen. De consument zal volledig centraal staan. Door de steeds snellere levering en kwaliteit van producten/diensten verwacht de consument meer en meer. Er worden nieuwe manieren ontwikkelt om van goederen en diensten gebruik te maken voor het gemak van de consumenten. Dit wordt ook wel de ‘’on demand’’ formule genoemd.

InnovatiesWereld idee

Een innovatie is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Gelukkig gaan wij hier geen tekort aan hebben Links en rechts worden nieuwe uitvindingen gedaan of bestaande verbeterd. Hieronder vind je kort samengevat een paar van de belangrijkste die aanbod komen in de vierde industriële revolutie. Veel van deze innovaties zouden een goed onderwerp zijn voor een los gedetailleerd artikel in de nabije toekomst.

-3D printing

3D printing begon begin jaren 90 met het opkomen, hier ging het voornamelijk om het maken van protypen. Met 3D-printing kan je op vraag gemaakte goederen tegen relatief lage kosten produceren. 3D printing wordt nu nog steeds voornamelijk gebruikt voor prototypen en mockups echter bestaan er een aantal veelbelovende toepassingen in de productie van vervangingsonderdelen, tandheelkundige kronen en kunstmatige. Een 3D printer kan zelfs momenteel meehelpen aan de productie van bruggen! Wie weet wat nog meer mogelijk is in de toekomst.

3D brug

-Ruimtevaart

Ruimtevaart is heel breed en de mogelijkheden zijn ongekend. Elke dag wordt er onderzoek gedaan om de mens verder te brengen in de ruimte. Duizenden mensen uit verschillende landen werken elke dag aan ruimtevaarttechnologieën. Het doel? Grenzen verleggen en kijken hoever wij kunnen komen en of er nou echt slim buitenaards leven bestaat of niet. Een kolonie op mars hoor je vaak voorbijkomen alleen is dit niet in de nabije toekomst vanwege alle meespelende factoren. Elke fout gemaakt in de ruimtevaart kan makkelijk fataal zijn, hierdoor gaan ook niet alle raketlanceringen goed.

Mars Rover

Men kan zeggen dat er nog steeds sprake is van een ruimte race. Als elk land samen werkte op gebied van ruimtevaart waren we hoogstwaarschijnlijk veel verder geweest. Helaas is dit niet het geval maar vertrouwen in de toekomst is er wel gelukkig en wie weet kunnen we binnenkort op vakantie naar Mars!

-Virtual Reality (VR)

Virtuele werkelijkheid is precies wat het je denkt dat het is. Doormiddel van een computer en speciale brillen kan er een technisch gezien neppe wereld gecreëerd worden. Deze lijkende fantasie begon al in 1980 met zijn ontwikkeling en we zijn al op een indrukwekkend punt gekomen. Een realistische VR wereld maken is computer intensief en daardoor nog lastig om goed te krijgen. Je zou denken dat deze beleving alleen voor rijken of militairen gereserveerd is maar als consument kan je zelf ook heel makkelijk hieraan komen.

VR

Onlangs is VR heel populair geworden op de game markt omdat je zelf met behulp van een VR headset en controllers invloed hebt op een virtuele wereld van de desbetreffende game. Waarbij je echt het gevoel krijgt dat je in deze wereld zit en je daarmee in aanraking komt. Hoewel het prijzig is, is het zeker betaalbaar en goedkoper dan de nieuwste smarthphones.

-Geo-engineering

geo engineering

Geo-engineering is het veranderen van natuurlijke systemen van de aarde. Voornamelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vandaar dat het ook wel klimaat-engeneering wordt genoemd. Dit is zoals verwacht ook heel breed vanwege alle natuurlijke systemen die we op deze aarde van moeder natuur hebben gekregen.

Een paar voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van spiegels in de woestijn om het zonlicht terug te kaatsen en ruimte schilden om zonlicht te weren. Ook kan er met Geo-engeneering verwijdering van CO2 worden gestimuleerd doormiddel van groei van plankton in de oceanen en de buitenlucht te filteren en de CO2 vast houden. Dit wordt Direct Air Capture (DAC) genoemd.

-Bouwindustrie

Bouwen doen wij al eeuwen maar nu gaat het makkelijker dan ooit. Benodigde materialen worden in de fabrieken vaak nu al mechanisch gemaakt en vervolgens naar de bouwplek vervoert. Ooit opgevallen hoe snel er gebouwen of huizen worden geplaatst? Vroeger duurde het jaren nu slechts maanden afhangend van het soort gebouw natuurlijk.

Slimme bouw

In de bouw wordt er gebruikt gemaakt van 3D printing en andere innovaties. De bouwplaats is een plek waar veel verschillende technologieën bij elkaar komen en tot hun uiterste mogelijkheden kunnen worden gebruikt. Veel machines doen al het gevaarlijke werk wat mensen eerst deden. Dit betekent helaas nog niet dat je je bouwhelm kan afzetten!

-Biotechnologies

Iedereen heeft op school biologie gehad en weet dat biologie te maken heeft met alles wat leeft. Biotechnologie is heel interessant want alles in het leven heeft met biologie te maken en doormiddel van nieuwe technologieën kunnen onszelf of dier en plant beschermen tegen ziektes en of zelfs organen kweken. Er worden al pogingen gedaan om het menselijk lichaam te verbeteren doormiddel van technologie wat eng kan lijken. Denk bijvoorbeeld aan een robotarm voor iemand die geboren is zonder of oog modificaties waarmee je in kan zoomen. Technologie die nu al goed werkt is het corrigeren van ogen doormiddel van laseren of een chip onder de huid waarmee je deuren kan ontgrendelen

bio technologie

Wij leven al duizenden jaren op deze planeet maar weten nog altijd niet alles over onszelf. Biotechnologie brengt hier verandering in en bewijst wederom hoeveel je kan bereiken als je verschillende technologieën combineert.

Robots & Artificial Intelligence (AI)

Cyborg

Het icoon of meest herkenbare kenmerk van de vierde revolutie is wel de robot en de kunstmatige intelligentie die wij hun kunnen geven. De menselijke (humanoïde) robots die op speciale tentoonstellingen te zien zijn best indrukwekkend en laat je precies zien hoever wij momenteel zijn. Veel mensen vinden het idee van robots die op mensen lijken eng en dat is begrijpelijk. De huidige humanoïde robots zijn herkenbaar als een mens maar door missende details en onnatuurlijk uitziende bewegingen zorgen ze voor een oncomfortabel gevoel. Ook dat robots emoties kunnen herkennen en daarop kunnen reageren gaat voor veel mensen te ver.

uncanny valley

Wederom zijn de mogelijkheden ongekend. Robots helpen ons al bij het creëren van een Utopia alleen ben ik en vele anderen van mening dat de humanoïde robot nooit de mens compleet mag vervangen, dit zou meer negatieve dan positieve gevolgen hebben voor het functioneren van de samenleving niettemin zijn ze wel ideaal om te helpen in levensgevaarlijke situaties om menselijke slachtoffers te voorkomen.

Risico’s, oorlogsvoering en politiek

Een belangrijk onderwerp waar de revolutie zeker verandering in brengt zoals bij de vorige drie revoluties. AI en robots worden al ingezet in oorlogsgebieden en wie het nieuws in de gaten houdt weet dat dit resultaat boekt.

Toekomst robot

Nieuwe manier van oorlogsvoering

Deze revolutie heeft een enorme impact op de nationale en internationale veiligheid en de manier waarop we met oorlogen en conflicten in de wereld omgaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de eerste en tweede industriële revolutie die ons veel vernietigde technologieën heeft gebracht waardoor veel meer slachtoffers konden vallen. Oorlogen waren vroeger redelijk overzichtelijk, nu is het echter compleet omgedraaid. Door digitale middelen in te zetten bij oorlogsvoering zal er een aparte variant ontstaan van traditionele oorlogsvoering voor de landen die daar toegang tot hebben. Door het gebruik van drones wordt er al voorkomen dat mensen in levensgevaar worden gebracht. Naast zo genoemde killerdrones zijn er ook behulpzame robots die gewonde militairen in veiligheid brengen.

Het wordt in de toekomst ongelukkigerwijs ook gemakkelijker voor individuen en kleine (extremistische) groeperingen om aan massavernietigingswapens te komen. Bijvoorbeeld biologische en atoomwapens omdat hiervan steeds meer in de omloop komen. Gelukkig biedt nieuwe technologie ook de mogelijkheid om deze groeperingen en individuen makkelijker op te sporen en in de gaten te houden niettemin blijft het wel een risico die altijd zal blijven spelen inde geglobaliseerde wereld van vandaag.

toekosmt tank

Nieuwe technologieën maken het tegelijkertijd ook mogelijk om hele effectieve verdedigingsmechanismen te ontwikkelen en daarmee het geweld te beperken. Voorbeeld hiervan zijn de raketschilden, die zelfs atoomraketten in de lucht kan treffen en laten exploderen zonder dat er slachtoffers vallen.

Technologie race

Dit probleem speelt op internationaal niveau. De technologierace is technisch gezien nooit gestopt sinds de eerste industriële revolutie. Hoe beter de technologie hoe meer aanzien en macht je hebt want technologie kan je ook doorverkopen en legt de grond voor nieuwe innovaties.

millitaire uitgaven per land 2018

Deze race gaat natuurlijk hand in hand met de welbekende wapenwedloop alleen is deze wapenwedloop ‘’officieel’’ gestopt na de koude oorlog. De technologiewedloop zal nooit stoppen want dan stopt ook de vooruitgang van de samenleving. Niemand houdt tegen dat technologie wordt gebruikt voor slechte praktijken zoals afluisteren, hacken en spioneren maar toch is dit nodig voor de veiligheid, orde en handhaving.

Eindwoord

Voor dit artikel zijn verscheidene betrouwbare nieuwsartikelen op waaronder World Economic Forum onderzocht om accurate informatie te leveren. Dit artikel dient als een goed inzicht op wat de vierde industriële revolutie voor ons kan inhouden. Echter bevat dit artikel ook speculatie en hypotheses omdat we nou eenmaal nog niet zo ver zijn. Indien onwaarheden worden gevonden of belangrijke informatie mist kun je mailen naar info@rixels.com en wij zullen dit indien mogelijk z.s.m. corrigeren.

rixels future